Програма "Дизайн шампиони"

 Програма "Дизайн шампиони"

Програма "Дизайн шампиони"

"Дизайн шампиони"

е най-успешната програма за проектно-базирано обучение, провеждана от над 400 прогресивни учители в цяла България. Създадена за деца на 5-10 г. възраст в предучилищен и начален етап, с нея получавате качествени и подробно разработени образователни проекти с увлекателни теми от реалния живот.

      Програмата е създадена с дизайн мислене - водещ метод за иновации в компании и организации в цял свят. С нея развивате ключовите умения и нагласи за 21-ви век - креативност, решаване на проблеми, емпатия, ефективно общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, адаптивност, лидерство.

       Програмата е в изцяло готов за прилагане вид със специалнo създадени и подбрани материали за децата, учителите и родителите.

     Учебна програма "Дизайн шампиони" е съставена от едноседмични пълноценни проекти, наречени мисии. С мисиите се потапяте в света на увлекателна професия или човешка дейност в продължение на 5 поредни учебни дни по 90 минути на ден. Тъй като те получават едно истинско преживяване, темата остава от интерес за децата седмици наред, след като мисията приключи.

     С мисиите децата опознават необятния ни свят, избират най-различни идеи и създават свои собствени решения на интересни за тях предизвикателства. 

     Всяка учебна година разполагате с 8 различни и неповторими мисии - по 4 за всеки срок. 

      През втория срок на учебната 2022/2023 г. в програмата се включват учениците от 1.а клас на нашето училище,

които, през месец февруари, участват в първата си мисия:

 

 

 Втора мисия - месец март

 Трета мисия - месец април