• Трето основно училище "П.Р.Славейков"
  • Трето основно училище "П.Р.Славейков"
  • Трето основно училище "П.Р.Славейков"
  • Трето основно училище "П.Р.Славейков"
  • Трето основно училище "П.Р.Славейков"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

Минало- богато със спомени.       

Настояще- цветно и динамично.   

Бъдеще- очаквано с надежди.                                

 

 

     

             

 

 

40 години едно училище живее с духа на Славейков

Новини

Формулата  „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“

Площадка по БДП, реализирана по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС