Оферти смяна на дограма.

Оферти смяна на дограма.

Прием на оферти за демонтаж на дървена дограма и подмяната й с нова PVC, подпрозоречни дъски, обръщане около прозорци в сградата на III ОУ „Петко Р. Славейков” в град Търговище.

Общо количество  доставка, монтаж и обръщане PVC дограма – 190 м 2 , подпрозоречни дъски – 57 л.м.

Срок на подаване на офертите от 09.07.2019 г. до 12.00 часа на 12.07.2019 г. в деловодството на Училището.

На 15.07.2019 г. от 10.00 часа ще бъде обявено одобреното предложение.

За допълнителна информация – телефон  0601/65439