Концертно участие

Концертно участие

Концертно участие

24.10.2018 г

Прекрасното представяне на ученици от IÌI ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" гр.Търговище в концертната програма "Да сбъднем мечтите си ". Информационни дни на взаимните ползи от образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в детските градини и училища от област Търговище. Официални гости г-жа Елка Станчева - Началник РУО Търговище и г-н Митко Стайков Областен управител на област Търговище.