Класиране на кандидати за работно място.

Класиране на кандидати за работно място.

Класиране на кандидати за работно място.

 

КЛАСИРАНЕ

 

 НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ

 

класиране на участвалите кандидати след събеседване:

 

  • За длъжността технически секретар

 

1. Вх. № 727/25.08.2020 г. – 13 т. 

2. Вх. № 735/27.08.2020 г.  – 12 т.

3. Вх. № 681/17.08.2020 г. -  11 т.

4. Вх. № 716/19.08.2020 г.  – 10 т.

5. Вх. № 682/17.08.2020 г.  – 9 т.

6. Вх. № 719/20.08.2020 г.  – 5 т.

7. Вх. № 733/27.08.2020 г.  – отказал се