Класиране на допуснатите кандидати за длйжността: учител лектор БЗО

Класиране на допуснатите кандидати за длйжността: учител лектор БЗО

Класиране на допуснатите кандидати за длйжността: учител лектор БЗО

Класиране на кандидатите за длъжността учител-лектор БЗО - 144 ч. - годишно