Площадка по БДП, реализирана по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Площадка по БДП, реализирана по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Площадка по БДП, реализирана по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

 

Може да бъде изображение с един или повече хора, седнали хора и текстово съобщение

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2496267?fbclid=IwAR3rqxUUDbXLK5GPOL6ls2m6j734d1R3S05U8-QgU9UJnmy-i8xit1EGVbA