Урок по Родолюбие

Урок по Родолюбие

Урок по Родолюбие

18.02.2020

 На 18.02.2020 година учениците от 7 а и 7 б класовепосетиха изложбата "Паметник Шипка", представена в регионален исторически музей- Търговище.

 След изучаване в часовете по литература на одата " Опълченците на Шипка"учениците емоционално възприеха представения снимков материал и беседата на уредника за историята на емблематичния паметник.